marco godinho

MARCO GODINHO, Odyssey(suspended), Ficelle, livre, plume, 37x22x4.7 cm, 2017
marco-godinho-odyssey-suspended-ficelle-livre-plume-37x22x4.7-cm-2017-601d140315bf74bab8823aa5b66c7783